Dołącz do nas

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie;

  • spełniająca wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach prawa;

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

  • która dostarczy wypełnioną deklarację członkowską na adres:
    09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17 Budynek B lok. 112
    lub skan na email: plock@ospsbhp.pl

  • wniesie opłatę "wpisową" w kwocie 25 zł oraz terminowo opłacała będzie składkę członkowską w wysokości 10 zł miesięcznie

 

Wpłaty prosimy dokonywać na dane:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział w Płocku

ul. Przemysłowa 17bud. B lok112, 09-400 Płock

KONTO Bank Pekao S.A.:  37 1240 3174 1111 0010 8238 3061

 

W tytule przelewów prosimy o dokładny opis wpłat np.: "składki za okres od... do..." lub "wpisowe + składki za okres od... do..."

 

DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO ODDZIAŁU wersja pdf

 

DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO ODDZIAŁU wersja doc