Zarząd

PREZES
Grzegorz Wąsiewski
tel. 696 153 451

 

WICEPREZES
Zbigniew Buraczyński 
tel. 781 449 743
 


WICEPREZES
Krzysztof Olszewski 
tel. 728 816 136 SEKRETARZ
Magdalena Rokicka
 

 

SKARBNIK
Aleksandra Łasica
 

 

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Kłobukowski