Dołącz do nasCzłonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie;

  • spełniająca wymogi kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odpowiednich przepisach;

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

  • dostarczy wypełnioną deklarację członkowską na adres do korespondencji: 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17 budynek B lok. 112 lub na adres e-mail: plock@ospsbhp.pl 

  • wpisowe wynosi 25 zł

  • składka roczna 120 zł

 

Opłaty prosimy wnosić na konto:

OSPS BHP Oddział w Płocku

ul. Przemysłowa 17 budynek B lok. 112

09-400 Płock

KONTO:  Bank Pekao S.A.:  37 1240 3174 1111 0010 8238 3061

W tytule przelewów prosimy o dokładny opis wpłat np.: "składki za okres od... do..." lub "wpisowe + składki za okres od... do..."


O zmianach, w szczególności takich jak zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, e-mail Członka Stowarzyszenia, prosimy poinformować Zarząd Oddziału w Płocku drogą mailową: plock@ospsbhp.pl