Historia oddziału

W  dniu 08.02.2018 roku odbyło się w Płocku zebranie założycielskie Oddziału w Płocku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Prezesem oddziału płockiego, na czteroletnią kadencję  wybrano Grzegorza Wąsiewskiego.

Do zarządu Stowarzyszenia wybrano ponadto: Magdalenę Rokicką – Sekretarz Zarządu, Aleksandrę Łasicę – Skarbnik, Krzysztofa Olszewskiego – Wiceprezes Zarządu, Zbigniewa Buraczyńskiego – Wiceprezes Zarządu Wiesława Kłobukowskiego – Członek Zarządu.

Założycielami OSPSBHP Oddział w Płocku są obecni na zebraniu założycielskim, pracownicy służby BHP: Magdalena Rokicka, Monika Kowalska, Leszek Kędzia, Wiesław Kłobukowski, Aleksandra Łasica, Anna Pesta, Cezary Siwek, Piotr Jarosławski, Agnieszka Głoskowska, Andrzej Przybyszewski, Dariusz Kaczkowski, Maciej Mikołajewski, Piotr Musiakowski, Przemysław Nowak, Paweł Namysław, Zbigniew Buraczyński, Sylwia Busler, Krzysztof Olszewski, Grzegorz Wąsiewski.

Cele jakie postawił sobie zarząd stowarzyszenia to: integracja pracowników służby BHP, popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, doskonalenie umiejętności i wiedzy członków oddziału płockiego stowarzyszenia.