Kontakt

Oddział w Płocku

09-400 Płock

ul. Przemysłowa 17 bud. B/112

plock@ospsbhp.pl

http://plock.ospsbhp.pl/

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Adres:
09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17 budynek B lok.112

​Email: plock@ospsbhp.pl

NIP: 521 28 87 453;
REGON: 010194456;
KRS: 0000084723

 

Numer konta

BANK PEKAO S.A.:  37 1240 3174 1111 0010 8238 3061