Kontakt 

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Adres:
00-043 Warszawa, ul. T.Czackiego 3/5

​Email: biuro@ospsbhp.pl

NIP: 521 28 87 453;
REGON: 010194456;
KRS: 0000084723

 

Numer konta

ING Bank 31 1050 1012 1000 0090 3090 2291

 

PREZES
Józef Witczak 
tel. 608 534 932
email:biuro@ospsbhp.pl
WICEPREZES
Paweł Kania
tel. 606 679 428
email:pawel.kania@ospsbhp.pl
WICEPREZES
Michał Chłopecki 
tel. 502 642 595
email:michal.chlopecki@ospsbhp.pl

Kontakt do pozostałych członków ZG znajduje się w zakładce ZARZĄD

 

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący –  Marek Nościusz