high quality and large discount of all highqualityreplicawatches online.dedicated qualifications are probably the character to do with ブルームスティック 電子タバコ for sale in usa. O nas - Oddział w Płocku

O nasOgólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Płocku

W  dniu 08.02.2018 roku odbyło się w Płocku zebranie założycielskie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP - Oddział w Płocku.

Prezesem oddziału płockiego, na czteroletnią kadencję  wybrano Grzegorza Wąsiewskiego.

Do zarządu Stowarzyszenia wybrano ponadto: Magdalenę Rokicką – Sekretarz Zarządu, Aleksandrę Łasicę – Skarbnik, Krzysztofa Olszewskiego – Wiceprezes Zarządu, Zbigniewa Buraczyńskiego – Wiceprezes Zarządu Wiesława Kłobukowskiego – Członek Zarządu.

Cele jakie postawił sobie zarząd stowarzyszenia to: integracja pracowników służby BHP mieszkających w granicach administracyjnych dawnego województwa płockiego, popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, doskonalenie umiejętności i wiedzy członków oddziału płockiego stowarzyszenia.

Założycielami Oddziału w Płocku OSPS BHP byli obecni na zebraniu założycielskim pracownicy służby BHP: Magdalena Rokicka, Monika Kowalska, Leszek Kędzia, Wiesław Kłobukowski, Aleksandra Łasica, Anna Pesta, Cezary Siwek, Piotr Jarosławski, Agnieszka Głoskowska, Andrzej Przybyszewski, Dariusz Kaczkowski, Maciej Mikołajewski, Piotr Musiakowski, Przemysław Nowak, Paweł Namysław, Zbigniew Buraczyński, Sylwia Busler, Krzysztof Olszewski, Grzegorz Wąsiewski.

Oddział w Płocku OSPS BHP zaprasza pracowników służy BHP do współpracy.

Lokalizacja Oddziału Płock mieści się w Płocku przy ulicy Przemysłowej 17, Budynek B lok. 112.