Zarząd

PREZES
Grzegorz Mańkowski
 

 

WICEPREZES
Maciej Mikołajewski

 


WICEPREZES
Zbigniew Buraczyński 
tel. 781 449 743 SEKRETARZ
Ewa Marciniak - Mańkowska

 

SKARBNIK
Krzysztof Olszewski 
tel. 728 816 136