Kontakt

Oddział w Płocku

09-400 Płock

ul. Przemysłowa 17 bud. B/112

plock@ospsbhp.pl

http://plock.ospsbhp.pl/