Walne Zebranie Członków Oddziału w Płocku

Walne Zebranie Członków Oddziału w Płocku OSPS BHP


Zarząd płockiego oddziału OSPS BHP  zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału, które  odbędzie się  w dniu 23.02.2023 r. o godzinie 15:30 w Płocku ul. Przemysłowa 17 – budynek B p. 109 (sala na pierwszym piętrze).

W przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Oddziału  w dniu  23.02.2023 r. o 16:00.